Vacatures Raad van Toezicht

<>Vacatures Raad van Toezicht

Passend Lezen is een stichting die zich ten doel stelt om mensen met een leesbeperking toegang te geven tot de wereld van kennis en cultuur om zo de persoonlijke ontplooiing van mensen met een leesbeperking te stimuleren, hun maatschappelijke participatie en integratie te bevorderen en hun positie in de samenleving te verbeteren.

Als landelijke organisatie voert zij onder regievoering van de Koninklijke Bibliotheek de taken uit zoals vermeld in het beleidskader Aangepast Lezen.
De uitdaging voor Passend Lezen zal zijn om ook aan de toekomstige klantwensen en -behoeften te kunnen blijven voldoen. De inzet zal dan ook zijn: excellente dienstverlening. Professionaliteit en stabiliteit zijn hierbij sleutelbegrippen. Passend Lezen heeft haar vestiging in Den Haag.

De Raad van Toezicht bestaat uit een team van 5 leden, is toezichthouder en werkgever voor de directeur/bestuurder en bewaakt kritisch en onafhankelijk het beleid van de organisatie. Daarnaast is de Raad sparringpartner voor de directeur/bestuurder en geeft gefundeerd advies. De Raad komt vier keer per jaar bijeen en de leden ontvangen een vergoeding. Een zittingsperiode is vier jaar met de mogelijkheid eenmaal herkozen te worden.

Wegens vertrek van twee van de leden zoeken wij nieuwe leden, die zich herkennen in de volgende vereisten:

  • teamplayer
  • met een gezonde dosis verstand en goede helikopterview,
  • toezichthoudende capaciteiten,
  • affiniteit met de doelstellingen van Passend Lezen,
  • behorend tot de doelgroep (blind of slechtziend)
  • bij voorkeur een juridische achtergrond of ervaring met fondsenwerving

Bent u geïnteresseerd? Stuurt u dan – voor 15 november 2017 - uw motivatie digitaal naar secretariaat@passendlezen.nl of in zwartdruk naar Passend Lezen t.a.v. H. Karels Postbus 84010 2508 AA Den Haag. Een uitgebreidere profielschets en andere documenten zijn beschikbaar en kunnen op verzoek via telefoonnummer 070-3381510 of via genoemd emailadres als Word bestand  of in braille aangeleverd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter P.J. Biesheuvel via Passend Lezen (070-3381510).