Vacatures Raad van Toezicht

<>Vacatures Raad van Toezicht

 

Passend Lezen is een stichting die zich ten doel stelt om mensen met een leesbeperking toegang te geven tot de wereld van kennis en cultuur om zo de persoonlijke ontplooiing van mensen met een leesbeperking te stimuleren, hun maatschappelijke participatie en integratie te bevorderen en hun positie in de samenleving te verbeteren.
Als landelijke organisatie voert zij onder regievoering van de Koninklijke Bibliotheek de taken uit zoals vermeld in het beleidskader Aangepast Lezen. 
De uitdaging voor Passend Lezen zal zijn om ook aan de toekomstige klantwensen en -behoeften te kunnen blijven voldoen. De inzet zal dan ook zijn: excellente dienstverlening. professionaliteit en stabiliteit zijn hierbij sleutelbegrippen. Passend Lezen heeft haar vestiging in Den Haag.
De Raad van Toezicht bestaat uit een team van 5 leden, is toezichthouder en werkgever voor de directeur/bestuurder en bewaakt kritisch en onafhankelijk het beleid van de organisatie. Daarnaast is de Raad sparringpartner voor de directeur/bestuurder en geeft gefundeerd advies. De Raad komt vier keer per jaar op een woensdagmiddag bijeen en de leden ontvangen een vergoeding. Een zittingsperiode is vier jaar met de mogelijkheid eenmaal herkozen te worden.

Wegens vertrek van een van de leden zoeken wij een nieuw lid, die zich herkent in de volgende vereisten:

•    teamplayer
•    toezichthoudende capaciteiten, 
•    affiniteit met de doelstellingen van Passend Lezen,
•    ruime kennis van de (openbare) bibliotheeksector

Bent u geïnteresseerd? Stuurt u dan voor 1 september 2021 uw motivatie digitaal naar secretariaat@passendlezen.nl of in zwartdruk naar Passend Lezen t.a.v. H. Karels Postbus 84010 2508 AA Den Haag. Een uitgebreidere profielschets is beschikbaar en kan op verzoek via telefoonnummer 070-3381510 digitaal of via genoemd e-mailadres als audiobestand of in braille aangeleverd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter P.J. Biesheuvel via Passend Lezen (070-3381510).