Bijbels

Bijbels bij Passend Lezen

Passend Lezen biedt de volgende bijbels aan:

Willibrordvertaling (Katholieke Bijbel)


Titel

Boeknummer Bestellink
Het Nieuwe Testament a139196 Bestel hier
Het Oude Testament: uit de grondtekst vertaald a145655 Bestel hier
Het Nieuwe Testament: uit de grondtekst vertaald a145656 Bestel hier
Het Oude Testament; de Profeten a139879 Bestel hier
Het Oude Testament; de Wet a139566 Bestel hier
De Deuterocanonieke of apocriefe boeken a140108 Bestel hier

 

De herziene Statenvertaling (2010)

balk
Titel
Boeknummer Bestellink
Genesis - Jozua a431061 Bestel hier
Richteren - 2 Kronieken a431063 Bestel hier
Ezra - Jesaja a431064 Bestel hier
Jeremea - Maleachi a431065 Bestel hier
Mattheüs - Openbaring a431066 Bestel hier
Korte toelichting op de herziene Statenvertaling en kopnummeroverzicht met handleiding hoe dit te gebruiken a431067 Bestel hier

 

NBG 1951

balk
Titel
Boeknummer Bestellink
Genesis - Ruth a404453 Bestel hier
Samue͏̈l - Esther a404454 Bestel hier
Job - Jesaja a404455 Bestel hier
Jeremia - Maleachi a404456 Bestel hier
Mattheüs - Openbaring a404457 Bestel hier

 

GBS

balk
Titel
Boeknummer Bestellink
Genesis - Ruth a404464 Bestel hier
Samue͏̈l - Esther a404465 Bestel hier
Job - Jesaja a404466 Bestel hier
Jeremia - Maleachi a404467 Bestel hier
Mattheüs - Openbaring a404468 Bestel hier

 

Statenvertaling NBG 1977

balk
Titel
Boeknummer Bestellink
Genesis - Ruth a404459 Bestel hier
Samue͏̈l - Esther a404460 Bestel hier
Job - Jesaja a404461 Bestel hier
Jeremia - Maleachi a404462 Bestel hier
Mattheüs - Openbaring a404463 Bestel hier

 

Het Boek

balk
Titel
Boeknummer Bestellink
Ten Geleide, Genesis - Ruth a405269 Bestel hier
Samue͏̈l - Esther a405270 Bestel hier
Job - Jesaja a405271 Bestel hier
Jeremia - Maleachi a405272 Bestel hier
Mattheüs - Openbaring a405273 Bestel hier

 

De Nieuwe Bijbelvertaling 2004

balk
Titel
Boeknummer Bestellink
Genesis - Ruth, voorafgegaan door een inleiding op de Bijbel en een leeswijzer a406148 Bestel hier
Samue͏̈l - Ester a406149 Bestel hier
Job - Hooglied a406150 Bestel hier
Jesaja - Maleachi a406151 Bestel hier
Tobith - Het gebed van Manasse a406152 Bestel hier
Matteüs - Handelingen a406153 Bestel hier
Romeinen - Openbaring, gevolgd door een woordenlijst en verantwoording a406154 Bestel hier

 

De Groot Nieuws Bijbel 1983

balk
Titel
Boeknummer Bestellink
Genesis - Ruth, voorafgegaan door een inleiding a406902 Bestel hier
Samue͏̈l - Esther a406903 Bestel hier
Job - Jesaja a406904 Bestel hier
Jeremia - Maleachi a406905 Bestel hier
Tobith - Gebed van Manasse a406906 Bestel hier
Matteüs - Handelingen a406907 Bestel hier
Romeinen - Openbaring, gevolgd door een woordenlijst en verantwoording a406908 Bestel hier

 

De Friese Bijbel

balk
Titel
Boeknummer Bestellink
Genesis - Ruth a409731 Bestel hier
Samue͏̈l - Ester a409732 Bestel hier
Job - Jesaja a409733 Bestel hier
Jeremia - Maleâchy a409734 Bestel hier
Judith - Bel en de Draak a409735 Bestel hier
Mattéus - Hannelingen a409736 Bestel hier
Romeinen - Iepenbiering a409737 Bestel hier

 

<>Bijbels