Disclaimer

<>Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van de website van Bibliotheekservice Passend Lezen is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het gebeuren dat informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Passend Lezen is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare kennis en informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

De website van Passend Lezen bevat de mogelijkheid om zowel door Passend Lezen ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. Bibliotheekservice Passend Lezen geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Bibliotheekservice Passend Lezen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De website van Bibliotheekservice Passend Lezen bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Passend Lezen liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de dienstverlening. Bibliotheekservice Passend Lezen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen, en geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten, eventuele virussen of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kun je contact met ons opnemen.