Giften en ANBI-status

<>Giften en ANBI-status

Giften en ANBI-status

Giften

Bibliotheekservice Passend Lezen streeft er naar om haar dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te houden en de collectie optimaal uit te breiden. Daar kunnen we je hulp goed bij gebruiken. Je kunt Passend Lezen financieel steunen met een gift. Je gift komt volledig ten goede aan onze dienstverlening en collectie.

 

Email: klanten@passendlezen.nl
Rekeningnummer: NL67RABO012.80.41.080
RSIN: 817380619
KvK-nummer 27294673
BTW-nummer: NL 817380619 B01

Beloningsbeleid: Het personeel van Passend Lezen valt onder de CAO Openbare Bibliotheken. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. De regeling omtrent deze vergoeding is op verzoek ter inzage beschikbaar.

Hartelijk dank!

ANBI-status

Bibliotheekservice Passend Lezen heeft een culturele ANBI-status. Dit houdt in dat we door de Belastingdienst zijn aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan Passend Lezen kunnen daardoor, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Een gift kost op deze manier veel minder.