Toegankelijkheid website Passend Lezen

<>Toegankelijkheid website Passend Lezen

Toegankelijkheid website Passend Lezen

Passend Lezen heeft in 2020 veel verbeteringen doorgevoerd op de website. Hierdoor is de website constant in ontwikkeling geweest. Om deze reden hebben we dit jaar het traject voor een Certificaat van toegankelijkheid bij Stichting Accessibility niet tijdig kunnen afronden.

Uiteraard hebben we wel een analyse laten maken door Stichting Accessibility en hebben we alle geadviseerde verbeterpunten op de website doorgevoerd. Dit betekent dat de website voldoet aan de AA richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl.

Begin 2021 wordt opnieuw een keuring uitgevoerd en verwachten we ook het Certificaat van toegankelijkheid weer op de website te kunnen publiceren.