Wie zijn wij

<>Wie zijn wij

Over Bibliotheekservice Passend Lezen

Lezen kan altijd! Dus ook als je blind, slechtziend of dyslectisch bent. Bibliotheekservice Passend Lezen heeft voor iedereen met een leesbeperking een passende oplossing. Dankzij alle verschillende leesvormen en de uitgebreide collectie, is en blijft leesplezier voor iedereen mogelijk!

Een lidmaatschap kost €33,- per jaar. Je betaalt door middel van een overschrijving of een automatische incasso.

Doelstelling Passend Lezen

Passend Lezen stelt zich ten doel om mensen met een leesbeperking toegang te geven tot de wereld van kennis en cultuur om zo de persoonlijke ontplooiing van mensen met een leesbeperking te stimuleren, hun maatschappelijke participatie en integratie te bevorderen en hun positie in de samenleving te verbeteren.

Passend Lezen is een onderdeel van het stelsel van openbare bibliotheken. De regie over Passend Lezen en de middelen om onze dienstverlening mogelijk te maken, zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Koninklijke Bibliotheek verleend.

Ketenpartners

Passend Lezen werkt nauw samen met haar ketenpartners Dedicon en CBB:

Dedicon

Bij Stichting Dedicon wordt een groot deel van de boeken, kranten en tijdschriften geproduceerd voor in de collectie van Passend Lezen. Zo worden Daisy-cd’s die je bij Passend Lezen bestelt, opgestuurd door Dedicon. Op die cd’s staat daarom het logo van Dedicon. Ook komen verschillende brailleboeken, grootletterboeken, tekeningen en Voeljeboekjes bij Dedicon vandaan. Tevens kun je bij Dedicon terecht voor passend school- en studiemateriaal. Om gebruik te kunnen maken van de diensten en producten van Dedicon Educatief moet je je eerst registeren op educatief.dedicon.nl.

De CBB

De Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, afgekort de CBB, produceert boeken, kranten en tijdschriften met een christelijke overtuiging. De boeken en een deel van de kranten en tijdschriften die zij produceren kun je lenen bij Passend Lezen. Daarnaast maakt de CBB maatwerk, bijbels, liedbundels, psalmboeken en kalenders. Deze uitgaven zijn te vinden in de catalogus van de CBB en die kun je daar ook bestellen.

Beloningsbeleid 

Het personeel van Passend Lezen valt onder de CAO Openbare Bibliotheken. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. De regeling omtrent deze vergoeding is op verzoek ter inzage beschikbaar.

Bestuur en Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder: mevrouw Irmgard Reijntjes

Raad van Toezicht:

  • Mevrouw Ö. Ermek (tijdelijk) voorzitter
  • Mevrouw A. van der Pal 
  • Mevrouw H.P.A. Smit
  • Mevrouw F.J.G. van Bohemen

Lezersraad

De Lezersraad levert een bijdrage aan het verbeteren van de dienstverlening aan mensen met een leesbeperking. De leden van de Lezersraad vertegenwoordigen de leden van Passend Lezen. 

Meer informatie over de Lezersraad

Documentatie

Hier vind je beleidsmatige informatie en documentatie over de dienstverlening van Passend Lezen (in PDF). De documentatie die met name voor medewerkers van openbare bibliotheken van belang is, vind je op de website van de Koninklijke Bibliotheek.

Jaarverslag Passend Lezen
Meerjarenbeleidsplan Passend Lezen