Uitschrijven

<>Uitschrijven

We zien je niet graag vertrekken als lid van Bibliotheekservice Passend Lezen, maar opzeggen is natuurlijk mogelijk. Als je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, schrijf je dan uit via een van de volgende manieren:

1. Via het contactformulier
Vul je gegevens hier in op het contactformulier. 

2. Via de mail
Stuur een e-mail met het onderwerp ‘uitschrijven’ met daarin je NAW-gegevens en je geboortedatum naar klanten@passendlezen.nl.

3. Door telefonisch contact op te nemen 
Dit kan met de afdeling Klantencontact. Je kunt ons bereiken via 070 3381 500. Afdeling Klantencontact is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur. Op dinsdagmiddag zijn wij na 12.00 uur gesloten.

Automatische Incasso beëindigen
Maak je gebruik van afschrijving via een automatische incasso? Dan kun je telefonisch of per mail een uitschrijfkaart opvragen bij de afdeling Klantencontact om deze automatische afschrijving in te trekken. Zij versturen de uitschrijfkaart naar je op, je vult deze in en je stuurt de ingevulde kaart weer terug naar ons om de automatische incasso stop te zetten.

Wanneer gaat de opzegging in?
D
e opzegging van je abonnement gaat in op het moment dat wij de uitschrijving verwerkt hebben. Wanneer je langer dan een jaar lid bent geweest kun je het abonnement per maand opzeggen. Als je het lidmaatschap beëindigt dienen alle geleende materialen te zijn ingeleverd.

Restitutie
Restitutie van het abonnementsgeld is naar rato mogelijk vanaf het tweede leenjaar. Het eerst leenjaar dient altijd volledig te worden betaald. Indien je restitutie wilt van het resterende abonnementsgeld, kun je dit aan Passend Lezen kenbaar maken. Indien je na 3 maanden geen gebruik maakt van de restitutiemogelijkheid, accepteren we het restant als gift aan Passend Lezen.