Lezersraad

<>Lezersraad

Lezersraad

De Lezersraad levert een bijdrage aan het verbeteren van de dienstverlening aan mensen met een leesbeperking. De leden van de Lezersraad vertegenwoordigen de leden van Passend Lezen. Daarbij staat het in stand houden en uitbreiden van het aanbod van lectuur en informatie in de verschillende passende leesvormen centraal.

De Lezersraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Passend Lezen. Deze adviezen gaan over de diensten van Passend Lezen zoals collectie, kranten en tijdschriften, toegankelijkheid, website en het behoud en het verbeteren van de kwaliteit.

Werkwijze

De Lezersraad houdt regelmatig overleg met de KB en Passend Lezen. De drie partijen houden elkaar op de hoogte van lopende zaken waar het aangepast lezen betreft. Als binnen de Lezersraad over een thema niet genoeg kennis is, wordt een deskundige uitgenodigd.

Passend Lezen en KB doen een beroep op de ervaring en deskundigheid van de leden van de Lezersraad bij nieuwe ontwikkelingen.

De Lezersraad houdt altijd de gemeenschappelijke belangen van de lezers voor ogen. Persoonlijke klachten worden door Passend Lezen zelf verwerkt maar de trend van deze klachten wordt wel door de Lezersraad gevolgd.
 

Leden
 • Frans Geerts, voorzitter
 • Mark Scholten, vicevoorzitter
 • Evelyn van den Berg
 • Robin Bouwmans
 • Peter Hendriks
 • Riet Kleerebezem
 • José Fijneman
 • Liesbeth Blankhart
 • Elise Lauwen 
 • Ruud van Zomeren
 • Marian Rijsdam, secretaris

Reglement Lezersraad Aangepast Lezen

Reglement Lezersraad

Adviezen

De Lezersraad heeft in de afgelopen jaren (vanaf 2013) adviezen uitgebracht en meegewerkt aan vragenlijsten voor enquêtes. De volledige adviezen en de reactie van Passend Lezen (BPL) en Koninklijke Bibliotheek (KB) voor zover beschikbaar. Je kunt deze lezen (als PDF) door onderstaande links aan te klikken:

Advies Instructiefilmpjes
Ongevraagd advies over de instructiefilmpjes

Advies offline lezen van EKT en de XML-reader
Gevraagd advies offline lezen van EKT en de XML-reader

Advies Uitleenvoorwaarden
Adviesaanvraag Lezersraad uitleenvoorwaarden
Herziene uitleenvoorwaarden maart 2022

Advies Reliëf
Gevraagd advies Reliëf
Reactie van de Koninklijke Bibliotheek op advies Reliëf

Advies Muziekweb
Gevraagd advies Muziekweb

Advies Jaarplan 2021 van Passend Lezen
Advies Jaarplan 2021 van Passend Lezen
Reactie van Passend Lezen op het advies van de Lezersraad

Advies Jaarplan 2020 van Passend Lezen
Advies Jaarplan 2020 van Passend Lezen
Reactie van Passend Lezen op advies Jaarplan 2020 van Passend Lezen

Advies Beeldbeschrijving
Advies beeldbeschrijving
Reactie van de Koninklijke Bibliotheek en Dedicon op het advies Beeldbeschrijving

Beleidskader Aangepast Lezen 2019-2022
Gevraagd advies op het beleidskader Aangepast Lezen 2019-2022
Reactie van de Koninklijke Bibliotheek op het advies beleidskader Aangepast Lezen 2019-2022

Jaarplan 2019 Bibliotheekservice Passend Lezen
Gevraagd advies Jaarplan 2019 van Passend Lezen
Reactie van Passend Lezen op advies Lezersraad Jaarplan 2019

Jaarplan 2018 Bibliotheekservice Passend Lezen
Gevraagd advies over het jaarplan 2018 van Passend Lezen
Reactie van Passend Lezen op Jaarplan 2018

Wie is de lezer van Passend Lezen?
Ongevraagd advies over "wie is de lezer van Passend Lezen?"
Reactie van de Koninklijke Bibliotheek op advies "Wie is de lezer van Passend Lezen?"

Presentatie en communicatie collectie, aanbevelingen
Gevraagd advies en aanbevelingen presentatie en communicatie collectie

Collectienota
Gevraagd advies over de collectie
Reactie BPL op advies collectie
Collectienota 2021-2023 van Passend Lezen

Beleidskader Aangepast Lezen 2017-2018 opgesteld door de Koninklijke Bibliotheek (KB)
Gevraagd advies over Beleidskader Aangepast Lezen 2017-2018 door KB
Reactie van de KB op Beleidskader Aangepast Lezen 2017-2018

Jaarplan 2017 van Passend Lezen
Gevraagd advies over het Jaarplan 2017 van Passend Lezen
Reactie van Passend Lezen op het Jaarplan 2017

Nieuwe website van Passend Lezen
Ongevraagd advies over nieuwe website van Passend Lezen
Reactie Passend lezen op nieuwe website

Collectie
Ongevraagd advies over de collectie
Reactie KB en BPL op advies collectie

Contributie
Gevraagd advies over de contributie
Reactie KB en BPL op advies contributie

Hoorspelen
Ongevraagd advies over hoorspelen
Reactie KB en BPL op advies over hoorspelen

Sanering audiocollectie
Gevraagd advies over het saneringsbeleid audioboeken
Reactie KB en BPL op advies saneringsbeleid audioboeken

Uitfasering van de cd's
Reactie van de Lezersraad op de uitfasering van cd's
Reactie op de reactie van de Lezersraad

Jaarplan 2016 van Passend Lezen
Gevraagd advies over het jaarplan 2016 van Passend Lezen
Reactie KB en BPL op advies jaarplan 2016 van Passend Lezen

Brailleschrift en braille
Ongevraagd advies over brailleschrift/braille
Reactie KB en BPL op advies brailleschrift/braille

Projecten in 2016 van Passend Lezen
Gevraagd advies over projecten in 2016
Reactie BPL en KB op advies projecten in 2016

Diepte interview omtrent toevoeging elektronische kranten en tijdschriften aan Passend Lezen-app
Gevraagd advies toevoeging elektronische kranten en tijdschriften aan de Passend Lezen-app
Reactie Dedicon op advies toevoeging elektronische kranten en tijdschriften aan de Passend Lezen-app

De Lezersraad pleit bij het schrijven van adviezen een actieve inbreng vanuit de doelgroepen gedurende het hele traject bij nieuwe ontwikkelingen. Het betreft alleen ontwikkelingen waarbij de lezer te maken krijgt met het eindproduct. De Lezersraad wil deze inbreng formaliseren en opgenomen zien in de projectplannen.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022 van de Lezersraad
Jaarverslag 2020 van de Lezersraad
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Lustrumverslag 2013-2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Contact

Wil je meer weten over de Lezersraad? Neem dan contact op met secretaris Marian Rijsdam via de mail: lezersraad@kb.nl.
Je kunt de Lezersraad ook op Twitter volgen: @lezersraad