Modelbrieven

Modelbrieven Passend Lezen

Vraag je je af welke gegevens Passend Lezen van je heeft opgeslagen? Of wil je geen geadresseerde reclame meer ontvangen? De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft je een aantal privacyrechten.

Je hebt bijvoorbeeld het recht om je gegevens in te zien. Of om bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing. Om je te helpen bij het uitoefenen van deze privacyrechten, vindt je hieronder een aantal modelbrieven.

Recht op inzage

Voorbeeldbrief verzoek om inzage

Recht op rectificatie

Voorbeeldbrief verzoek om persoonsgegevens te rectificeren/aan te vullen

Recht op vergetelheid

Voorbeeldbrief verzoek om persoonsgegevens te wissen

Recht op dataportabiliteit

Voorbeeldbrief verzoek om persoonsgegevens over te dragen

Recht op beperking van de verwerking

Voorbeeldbrief verzoek om verwerking persoonsgegevens te beperken

Recht van bezwaar

Voorbeeldbrief verzoek om te stoppen met gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing

<>Modelbrieven